Jäsenyys

 

 Jäsenyys OYT:ssä

Miksi liittyisit OYT:n jäseneksi?

Kannattaa liittyä, mikäli haluat työsuhteesi etuja parannettavan!

Orionin Ylempien Toimihenkilöiden yhdistys OYT valvoo meidän etujamme Orionissa. Painoarvomme kasvaa mitä enemmän meitä on puhaltamassa yhteen hiileen. Nyt jäseniä on noin 300. Liity Sinäkin joukkoomme, niin saamme sanottavamme entistä paremmin kuuluviin sekä johdon tietoisuuteen. OYT rekisteröitynä yhdistyksenä voi tehdä paikallisia sopimuksia työnantajan kanssa.

Ylemmillä toimihenkilöillä on Orionin eri yksiköissä ja toimipaikoilla YTN:n Kemian alan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksen mukaiset luottamushenkilöt.  OYT toimii tiiviissä yhteistyössä heidän kanssaan.

OYT tekee tiivistä yhteistyötä valtakunnallisen Ylemmät toimihenkilöt-järjestön (YTN) kanssa. YTN on AKAVAan kuuluvien yksityissektoria edustavien liittojen neuvottelujärjestö. Luottamushenkilöiden kautta toimimme valtakunnallisella tasolla huolehtien omista eduistamme ja saamme arvokasta tietoa muiden yritysten yhdistysten suunnitelmista ja saavutuksista.

YTN:n Kemian taustaryhmä toimii kemian ylempien toimihenkilöiden edunvalvonnan ja yhteistyön tukena. Taustaryhmän tehtävänä on tehdä linjaukset siitä, millaista työehtosopimusta ja neuvottelutoimintaa halutaan ylemmille toimihenkilöille kemianteollisuuteen. Se esittää YTN:n hallitukselle alan neuvottelutavoitteet sekä mahdollisen neuvottelutuloksen hyväksymistä tai hylkäämistä ja auttaa myös yritysyhdistysten perustamisessa, tukee toimintaa ja ideoi koulutusta. Taustaryhmässä toimii 14 ylempää toimihenkilöä kemian teollisuuden keskeisistä yrityksistä, edustajat myös Orionilta ja Orion Diagnosticasta. Lisätietoa YTN:n kotisivulla.

Kotisivuiltamme löytyy OYT:n materiaalia (mm. säännöt ja toimintakertomuksia). Jos vielä epäilet, kysy OYT:n jäseniltä lisätietoa..

 

Voinko liittyä OYT:n jäseneksi?

Voit, jos olet ylempi toimihenkilö. Olet työssä erikoistietoja ja -taitoja vaativissa asiantuntijatehtävissä tai kuulut keskijohtoon. Työllesi on ominaista itsenäisyys, vastuu ja korkean koulutuksen sekä ammattitaitosi takaamat valmiudet. Et kuulu yrityksen ylimpään johtoon. Yhdistyksen hallitus päättää jäsenten hyväksymisestä. Jäsenemme pitää sääntöjen mukaan olla Orionissa ylemmän toimihenkilön tehtävässä toimiva tai vastaavan koulutuksen saanut henkilö.

 

Täyttämällä jäsentietokortin (Word/RTF) ja palauttamalla sen hallituksen jäsenelle voit liittyä yhdistyksen jäseneksi. Yhdistyksen hallitus päättää jäsenien hyväksymisestä.

 

Muut velvoitteeni ja oikeuteni?

Jäsenmaksu on seitsemän (7) euroa vuodessa. Sähköpostitiedotteita lähetetään tarpeen mukaan. Voit osallistua työasioita käsitteleviin tilaisuuksiin ja yhdistyksen kokouksiin.

Uusia henkilöitä kaivataan myös OYT:n toimintaan. Tule juttelemaan siitä jonkun hallituksen jäsenen kanssa. Syksyn vaalikokouksessa valitaan uudet hallituksen toimihenkilöt, jolloin Sinulla saattaa olla mainio tilaisuus aloittaa aktiiviurasi työmarkkinajärjestössä.